யோகா பெண்களுக்கு உடல், மன வலிமை தரும்

யோகா  பெண்களுக்கு உடல், மன வலிமை தரும்.

 

யோகா  பெண்களுக்கு உடல்,  தரும்
யோகா  பெண்களுக்கு உடல், மன வலிமை தரும் 


யோகா பழக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வடிவமைப்பு கொடுக்கும். உடல் வலிமையும் மன அமைதியும் நாம் அடைய முடியும். பொதுவாக எல்லோரும் செய்யலாம்.

இதில் பெண்களுக்கு தங்கள் வயது மற்றும் தேவைகளுக்கேற்ப அன்றாட யோகா பழக்கத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த காலகட்டங்களில் யோகா மிக முக்கியமான பங்கினை வகிக்கின்றது,  13 வயது தாய்மை மாதவிடாய் மற்றும் முதிர்ந்த வயது பெண்களுக்கு பல வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

மாறும் மனநிலை ஏற்படும் நல்லிணக்க குழுவிலிருந்து பெண்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குகிறது இந்த யோகா.


யோகா  பெண்களுக்கு , மன வலிமை தரும்
யோகா  பெண்களுக்கு உடல், மன வலிமை தரும் 


இது இவர்களின் வாழ்வில் சமநிலையை ஏற்படுத்திவிடும். தங்கள் வயது மற்றும் தேவைகளுக்கேற்ப அன்றாடம் யோகா பழக்கத்தை வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இதனால் அவர்கள் உடல் வலிமையும் மன அமைதியும் பெறமுடியும். பெண்களின் 13 வயதில் யோகா மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.

இந்த குழப்பமான காலங்களில் பெண்கள் மனதிலும் உடலிலும் பெரும் மாற்றங்களை சந்திக்கிற பொழுது அவர்களது முழு வாழ்க்கையும் உருவாக்குகிறது.

யோகாவின் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு ஆசனங்கள் இருக்கின்றன. இந்த கட்டத்திலேயே பல மாற்றங்கள் எளிதில் மற்றும் வழியற்ற வகையில் ஏற்றுக்கொள்வதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

உதாரணமாக பிராணயாமம் மற்றும் தியானம் 13 வயதில் அச்சம் மற்றும் குழப்பமான மனநிலையை மாற்றி அமைதிப்படுத்தி விடுகிறது‌.

பருவ வயதில் ஏற்படும் உடல் பலவிதமான மாற்றங்களை அலைந்து திரிகின்ற மனநிலையை தோற்றுவிக்கின்றது. அதற்கு நாம் யோகாசனத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

 அந்த ஆசனத்தில் முக்கியமான ஆசனமாக தனுராசனம், வஜ்ராசனம் மற்றும் பலவிதமான ஆசனங்கள் இருக்கின்றன. இது பெண்களுக்கு ஆரோக்கியமான மாதவிடாய் சுழற்சியை உருவாக்க ஏற்றதாக அமைந்திருக்கின்றது.

யோகாசனங்களை தொடர்ந்து நீங்கள் பயிற்சி செய்வது பெண்களின் தசை வலிமையை மேம்படுத்தி விடுகின்றது.

உடல் பருமனைத் தவிர்த்து ஹார்மோன்கள் சமநிலையில் வைத்திருப்பதன் மூலம் ஆரோக்கியமான இனப்பெருக்க உறுப்புகளை, அவர்கள் கொண்டிருக்க உறுதிசெய்கிறது.

இந்த இடைநிலை காலம் பாலின் இதற்கான கடினமான வயதுக்குள் இது ஒன்றாகும். ஆனால், பெண்களுக்கு இந்த சிக்கல் குறிப்பிடத்தக்கவை மாதவிடாய் எடை அதிகரிப்பு தைராய்டு பிரச்சனைகள் மற்றும் இவை போன்ற பிற நிலைமைகள் மற்றும் வியாதிகளை பெண்கள் அனுபவித்து விடுகின்றார்கள்.

இந்த நேரத்தில் பெண்களுக்கு யோகாவின் பல நன்மைகள் குறிப்பிடத் தக்கவையாக மிகவும் சிறந்த சிகிச்சை முறைதான் யோக சக்தி யோக முறை யோகாசன கொடுக்கின்றது.

ஹார்மோன்கள் சமநிலை பெற்று விடுகின்றது. எடையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, மாதவிடாய் காலத்தை மென்மையாக கடந்து வரவும் உதவிசெய்கிறது.

ஆரோக்கியமான செரிமான அமைப்பை பராமரிக்கவும் இது உதவுகிறது. பிராணயாமம் மற்றும் தியானம் ஆகியவை பெண்களுக்கு வாழ்க்கையில் மிகவும் கடினமான நேரத்தில் மிகவும் உதவியாக இருக்கின்றன.

இந்த யோகா பயிற்சி மனதையும் உடலையும் ஆத்மாவை ஆகியவற்றை காண வெளிப்படையான மற்றும் எதிர்பாராத நன்மைகளை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறது.

பெண்களுக்கு ஆறுதல் பிரதிபலிப்பு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்புடைமை மற்றும் நிலைப்பாடுகள் ஆகியவற்றை இது தந்துவிடுகிறது. வேகமான வாழ்க்கையில் புதிய எல்லைகளை ஆராய்கின்ற போது பலம் மற்றும் பலவீனங்களை எனக்கு கொடுத்து விடுகின்றது.

இன்றைய தலைமுறை இன்று வளர்க்கப் போகும் பெண்கள் தன் உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

வாழ்க்கையில் புதிய எல்லைகளை ஆராய்கின்ற போது பலம் மற்றும் பலவீனங்களை எனக்கு உன் அதிலும் மிகவும் சிக்கலான நேரங்களில் உணரும் சக்தியும் மற்றும் பலம் ஆகிவிட்டேன்.

இணைத்து கொள்வதிலும் எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது. என்று கூறுகின்றார்கள் பெண்களின் வாழ்க்கை பொற்காலம், அவர்களுக்கு மேலும் தனிப்பட்ட சவால்களை கொண்டிருக்கின்றது.

பெண்களுக்கான யோகா இந்த காலகட்டத்தில் குறைந்த உடல் செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறது. ஆசனங்கள் தான் இருக்கின்றன இந்த ஆசனங்கள் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கின்றன.

யோகா  பெண்களுக்கு உடல் வலிமை தரும்
யோகா  பெண்களுக்கு உடல், மன வலிமை தரும் 

ஆரோக்கியமான நரம்பு மண்டலம் உடலை நீட்டி வைக்க உதவி மற்றும் இறுதியாக முற்றிலும் போய்விடுகிறது. அனைத்து நிலைகளிலும் யோகா இந்த கட்டத்தில் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை கொடுப்பதால் இதன்மூலம் சமநிலை மற்றும் இயக்கத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

என்று யோகா நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள் பெண்களுக்கான ரகசியம் என்னவாக இருக்கும் யோகாவை சுவாசத்தை போன்று தங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

இடைவிடாது செய்வதால் யோகா பயிற்சிகளை அதிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு எல்லா வயதிலும் எந்த வயதிலும் இது சிறந்ததாக அமைகின்றது.

ஆக பெண்கள் யோகா பயிற்சி செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா என்ற கேள்விகள் பலர் மனதிலும் எழுகின்றது. இதற்கு விடை என்னவென்றால் பெண்கள் யோகா பயிற்சி செய்யலாம்.

என்றும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்றும் இன்றைய சமுதாயத்தில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். யோகா பயிற்சி செய்ய ஒரு விஷயத்தை அதிகமாக இருப்பதாக இவர்கள் கூறியிருக்கிறார்.

இன்றைய தலைமுறை இன்று வளர்க்கப் போகும் பெண்கள் தன் உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

என்கிறார்கள் பெண்ணின் ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்தே அவருடைய குடும்பம் அவருடைய அடுத்த தலைமுறையும் இது அமையும்.

இது மட்டுமல்லாமல் இன்றைய பெண் எல்லாத் துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குகிறார்கள், இவர்களுடைய லட்சியங்களை அடைய முன்னுக்கு வர ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதற்கு மிகவும் பெண்களுக்கே அவசியமானது யோகா.

பெண்களுக்கு பல சிக்கல்களில் மாதவிடாய்ச் சிக்கல்கள் இருக்கின்றது. பல காரணங்களால் இருக்கிறது அதில் ஒன்று தைராய்டு பிரச்சனை மாதவிடாய் சரியாக வராமல் போகும் போது உடல் பருமனாகி விடும்.

இன்னும் சில சிரமங்கள் ஏற்படலாம், இதுபோன்ற பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் பெண்களுக்கு யோகா பயிற்சி மிகவும் நல்ல பலனை அளிக்கிறது. கர்ப்பிணிப் பெண்களும் யோகா செய்யலாம், அது சுகப்பிரசவம் ஆவதற்கு உதவுகின்றது.

முதல் மூன்று மாதங்கள் பயிற்சி ஏதும் கிடையாது செய்ய வேண்டாம். நான்கு மாதங்களுக்குப் பின் அவரவர் உடல் தகுந்தாற்போல் டாக்டரின் பரிந்துரைப்படி பயிற்சி செய்யலாம்.

மிக எளிமையான ஆசனங்கள் தான் செய்ய வேண்டும். மூச்சுப் பயிற்சி மிகவும் முக்கியமானது மூன்று மாதங்களில் மூச்சுப் பயிற்சியுடன் தியானம் சொல்லிக் கொடுப்பதுதான் மிகவும் வழக்கம்,

இது கர்ப்பிணிகள் பயமில்லாமல் மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்கிறது. பிரசவ நேரத்தில் மூச்சு பயிற்சி மிகவும் உதவுகின்றது.

இது எல்லாவற்றையும் யோக சிகிச்சையின் மூலம் கற்றுக் செய்வது தான் மிகவும் நல்லது. டாக்டரின் ஆலோசனையின்படி யோகா பயிற்சிகளை செய்யலாம்,

 எளிமையான ஆசனங்களை தான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்.

அவர்களுக்கு தியானம் பிராணாயாமம் தியானம் சேர்ந்து பயிற்றுவிக்கலாம் சர்க்கரை வியாதி ரத்த அழுத்த நோய் மூட்டு வலி ஆர்த்தரைடீஸ் போன்ற பல உபாதைகளை எதிர்கொள்வதை நாம் பார்க்கின்றோம்.

இதேபோல் பல உபாதைகளை யோகாசன கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விடுகின்றது, தினமும் பயிற்சி செய்வது மிகவும் நல்லது. பெண்கள் தினமும் இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்குவது மிகவும் கஷ்டம் என்று நினைப்பது கூடாது,

இது போல் நினைக்காமல் எந்நேரமும் ஆரோக்கியமான நம்முடைய உடல் இருக்க வேண்டும். என்றால் கண்டிப்பாக யோகா பயிற்சியை தன்னுணர்வுடன் தன்னம்பிக்கையுடன் யோகா பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும்.

யோகா பயிற்சி எந்த வயதிலும் செய்யலாம் ஆரம்பிக்கலாம் யார் வேணாலும் செய்யலாம். மூச்சுவிடும் அனைவரும் யோகா பயிற்சி செய்யலாம்.

அதனால் எந்த வயதிலும் பயிற்சி செய்யவேண்டும். சிரத்தையுடன் தினமும் செய்வது மிக அவசியம், உடல் தன்மைக்கு உகந்ததா போல் சரியான ஆலோசனை பயிற்சி மூச்சுப் பயிற்சிகளைச் செய்ய வேண்டும்

ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் என்பது நிச்சயம். இதுபோல் பெண்கள் தனது உடலையும் மனதையும் உயிரையும் பலப்படுத்துமாறு மிகத் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

எங்களது வெப்சைட்டில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் லைக் செய்யுங்கள் பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் இதை ஷேர் செய்யுங்கள்.

வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்.

 


Previous
Next Post »